Privacy Policy

I care about your privacy

en

Privacy Policy

Het is wettelijk verplicht door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) dat ik als voetreflexmasseur een dossier aanleg van uw gegevens. Dit houdt niet meer in dan het bewaren van uw intake/behandelformulier in een map, in een afgesloten kast. Op het formulier staan de aantekeningen over uw gezondheid en over de uitgevoerde behandeling(en).

Ik ga hier zorgvuldig mee om en wel als volgt:

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Een klein deel van de gegevens (naam/adres) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan maken die mijn boekhouder kan zien, met wie ik een wettelijke verplichte gebruikersovereenkomst heb i.v.m. privacybescherming.

Het contactformulier op de site is beveiligd en ik heb ook een gebruikersovereenkomst met mijn webbeheerder in verband met privacygegevens, wat wettelijk verplicht is. Persoonlijk werk ik niet met persoonlijke gegevens voor aanbiedingen of anderszins dmv sociale media.

Als u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact met u op.

Mocht U onverhoopt niet helemaal tevreden zijn over de voetmassage, dan hoor ik dat graag. Zonodig kunt u daarna eventueel contact opnemen met het NIBIG (WKKGZ- info@nibig.nl).

x
Cookies are required due to the bilingual option of this site. We are not using marketing cookies and no analytical cookies. That's Fine